Loading...


Portfolio - Historie Sukcesu

Tutaj znajdziesz historie klientów, którzy postawili na działania ze mną. 

Każdy projekt, plan i strategia opracowywane są indywidualnie. Dobór technologii jest ściśle związany z grupami celowymi i efektami, jakie wspólnie chcemy osiągnąć.

Poniżej znajdziesz wybrane projekty – te, o których mogę mówić i dla których mogę przedstawić case study efektów. 

Top