Loading...

Raport ESG będzie dla MŚP pierwszym krokiem do zbudowania strategii ESG

Strategie ESG w swojej firmie zaczynasz od... raportowania?

Zrównoważony rozwój i ESG (Environmental, Social, and Governance) to coraz ważniejsze zagadnienia dla firm na całym świecie, bez względu na ich wielkość. Zgodnie z Dyrektywą CSRD od 2024 r. duże przedsiębiorstwa, a od 2026 r. także małe będą objęte takim obowiązkiem. Coraz więcej biznesów dostrzega, że działania na rzecz ochrony środowiska i ładu korporacyjnego są nie tylko obowiązkiem, ale również niezbędnym elementem strategii biznesowej. Dużo mówi się o ESG w kontekście raportowania, bo wszystkie firmy, także małe i średnie będą zobligowane do publikacji raportów ESG od 2026 r. Natomiast do zbudowania pełnej strategii potrzebne są zasoby, zarówno wiedzy, ludzkie, jak i czas. A polski biznes uczy się dopiero i raczkuje w zakresie dobrych praktyk. Tymczasem ankiety wykonalności ESG już niedługo będą spływać do tych, którzy współpracują z dużymi organizacjami składającymi raport już za ten rok. Wiele małych i średnich firm zacznie zatem raportować w mikro skali, zanim będzie miało własne strategie.

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG są napędzane przez duże organizacje

W raporcie „ESG 2023: Szanse i ryzyka”, który ma być wydany wkrótce (do pobrania TUTAJ), ale którego ogólny zarys podano do ogólnej wiadomości,  Polskie Stowarzyszenie ESG, podkreśla, że 49% badanych MŚP* odpowiada twierdząco: tak, nasza współpraca z korporacjami będzie zależała od ESG. Korporacje będą odgrywały wiodącą rolę w integracji ESG i w oparciu o ich długoterminowe rozwiązania także firmy z sektora MŚP będą wdrażały swoje strategie i raportowanie ESG. Duże organizacje mają jasno określone cele i ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mają one również jasne ramy czasowe do ich osiągnięcia. To one tworzą łańcuchy powiązań strategicznych z mniejszymi graczami, aby napędzać zaangażowanie w ESG i mierzyć wyniki tego zaangażowania. 

Wdrażanie strategii ESG poprzez raportowanie ESG

Raporty ESG są w swojej istocie efektem strategii ESG i opisują postępy jej wdrażania.  Firma przedstawia swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i monitoruje postępy w realizacji. Dla małych i średnich firm (MŚP) stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju może być trudnym zadaniem. Szczególnie jeśli nigdy nie miała styczności z zagadnieniem i nomenklaturą. Jak podaje na swojej stronie Polskie Stowarzyszenie ESG, 53% firm nie miało jeszcze styczności z pojęciem ESG!  Skrót ESG jest im nadal obcy. Dlatego firmy MŚP w oparciu o wymogi stawiane przez ankietujące je organizacje, krok po kroku będą budowały swoje mini i mikro strategie, opisując realia i okoliczności swoich działań o skrypty raportowe. Choć z założenia kolejność powinna być odwrotna, zbliży wszystkich do celu – zrównoważonej przyszłości.

Kilka słów o zakresie raportu i wskaźnikach

Aby skutecznie stworzyć raport, przejdziesz przez te kroki:

1. Określ cele i priorytety w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju

Pierwszym krokiem do stworzenia raportu jest określenie celów i priorytetów firmy w obszarze ESG.

 • Co chce osiągnąć firma w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego?
 • Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi?
 • Jakie są filary jej działań na rzecz środowiska i społeczeństwa? 
 • Jak tworzy łańcuchy wartości ku realizacji wizji i misji dotyczącej ładu korporacyjnego?

Pamiętaj, że nie ma jednej narracji pro-eko, a realizacja celów może być rozciągnięta w czasie.  Cele i priorytety ESG wpisują się także w propozycję wartości firmy (Value Proposition). Dlatego warto zweryfikować ją ponownie po stworzeniu podwalin ESG w swoim biznesie. Jak to zrobić piszę w Poradniku „Jak przygotować Value Proposition w B2B” (pobierz go bezpłatnie TUTAJ).

2. Przeprowadź ocenę istotności ryzyka ESG dla swojego biznesu

Firma powinna przeprowadzić ocenę ryzyka ESG, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i szanse związane z jej działalnością w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Ocena ryzyka może pomóc firmie w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem ESG. 

Raport ESG powinien obejmować następujące kwestie i ryzyka dla nich:

 • Środowisko: Emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, użycie alternatywnych źródeł energii, odpady, ochrona bioróżnorodności.
 • Społeczeństwo: Zatrudnienie, prawa pracownicze, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, relacje z lokalną społecznością.
 • Ład korporacyjny: Zarząd, audyt wewnętrzny, przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialność społeczna.

3. Zbierz dane i uwzględnij wskaźniki ESG

Następnie warto zebrać dane ESG dotyczące Twojej działalności, takie jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, wynagrodzenia pracowników oraz stosunek zatrudnienia. Dane te można wykorzystać do stworzenia raportu ESG oraz do monitorowania postępów firmy w realizacji swoich celów ESG.

4. Wybierz format raportu ESG

Istnieje wiele różnych formatów raportów ESG. Firma powinna wybrać format, który jest odpowiedni dla jej wielkości, branży i celów. Niektóre popularne formaty raportów ESG to:

 • raport zgodny ze standardami GRI (Global Reporting Initiative),
 • raport zgodny z standardami CDP (Carbon Disclosure Project),
 • raport zintegrowany, który łączy informacje finansowe i ESG.

5. Opracuj strategię komunikacji zgodną z dyrektywą CSRD

Firma powinna opracować strategię komunikacji ESG, aby informować interesariuszy o swoich działaniach w zakresie ESG. Strategie komunikacji ESG mogą obejmować:

 • publikowanie raportów ESG na stronie internetowej firmy,
 • udział w wydarzeniach ESG,
 • prowadzenie kampanii marketingowych ESG.

6. Monitoruj i aktualizuj raport uwzględniając filary strategii esg

Firma powinna monitorować swoje działania w zakresie ESG i aktualizować raport ESG co roku lub częściej, w zależności od potrzeb. Raport ESG powinien być dynamiczny i odzwierciedlać bieżące działania firmy w zakresie ESG. 

Zobacz jak robi to na przykład firma produkująca zabawki Sika. 

Strategia i raportowanie ESG filarami Twojego biznesu - wykorzystaj je budowania przewagi konkurencyjnej!

Firma może wykorzystać ESG do budowania przewagi konkurencyjnej. ESG może pomóc firmie w:

 • przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów,
 • pozyskiwaniu nowych klientów,
 • pozyskiwaniu kapitału,
 • zwiększaniu efektywności operacyjnej,
 • ograniczaniu ryzyka.

Od ESG zaczynają być zależne zyski firm, nie tylko w kontekście kosztów zaniechania czy przychodów utraconych. Poprzez wdrożenie ESG firmy mogą zwiększyć efektywność, innowacyjność i konkurencyjność. 

Jeśli stoisz przed wyzwaniem spisania swojego pierwszego raportu lub chcesz, aby Twoja organizacja zaczęła pracować nad polityką ESG i ją spisać, przeprowadzę Cię przez cały proces. Umów się na wstępną konsultację lub napisz do mnie (mój kontakt znajdziesz TUTAJ).

Top