Loading...

Koniec ery bierności, czyli dlaczego strategia ESG jest dziś tak ważna w biznesie

Strategia ESG w firmie - Dlaczego zrównoważony rozwój, ład korporacyjny z myślą o środowisku naturalnym jest dziś tak ważny w biznesie?

Obowiązek raportowania niefinansowego ESG obejmie wkrótce wiele polskich firm. Dyrektywa (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju określa czas na wdrożenie. Za 2024 rok raport przygotować muszą najwięksi gracze, obecnie podlegający dyrektywie NFRD. To przedsiębiorstwa i spółki notowane na unijnych rynkach, zatrudniające co najmniej 500 osób. Za 2025 rok raport muszą złożyć spółki do 250 pracowników, sumie posiadające 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR sumy bilansowej. A od stycznia 2026 roku obowiązek obejmie także małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy. Mowa oczywiście o raportach ze swojej działalności.

Strategia ESG - jak raport ESG wpływa na firmę i dlaczego warto go wdrażać?

Pamiętajmy, że te firmy, które już teraz będą przygotowywały raporty, mogą ankietować dostawców i dopytywać o wyniki działań ESG. Obowiązek ten jest tylko pozornie przesunięty w czasie dla małych i średnich firm. Bez nadążania za trendem i wymogami mniejsi gracze mogą stracić finansowanie i partnerów biznesowych. Intencją raportowania niefinansowego jest napędzanie zmian w strategii przedsiębiorstw – zarówno dużych, jak i średnich i małych. 

Zmienia to obecnie sposoby tworzenia strategii marketingowych i biznesowych firm. Wymusza bowiem uwzględnienie wartości proekologicznych, prospołecznych i ładu gospodarczego, które dotychczas były częściowo lub całościowo pomijane (zwłaszcza przez małe podmioty). 

Poznaj oczekiwania otoczenia – inwestorów, partnerów biznesowych i klientów

Ciągle jeszcze ESG mylone jest z CSR, z którym ma wiele wspólnego. CSR, czyli Corporate Social Responsibility, jaką może pochwalić się wiele średnich i dużych przedsiębiorstw skupia się na działaniach społecznych i charytatywnych. ESG natomiast uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze. Polityka CSR to działania jakościowe, a ESG – ilościowe. ESG mierzy i bada wpływ działania biznesu, produktu na środowisko. 

Choćby naturę widłami wypędzał, ona i tak wróci

Horacy

Obowiązek wdrażania strategii ESG i raportowania ESG. Co mówi dyrektywa CSRD?

W zapisach Unijnej Dyrektywy CSRD  wspomniano jasno, jakie firmy będą zobowiązane wykazywać raporty niefinansowe, które ocenią ich zgodność z zasadami ESG już od 2024 roku. Na początku temat będzie dotyczył największych marek. Rok później obowiązek ten obejmie pozostałe duże przedsiębiorstwa. Na samym końcu małe i średnie firmy obecne na giełdzie. Transformacja w firmach, o której mówi i o jaką zabiega UE jest koniecznością  i ma przyczyniać się do większej świadomości świata biznesu na temat zmian klimatycznych. Wszelkie działania o charakterze długoterminowym mają pomóc lepiej zarządzać ryzykiem, wzmocnić odpowiedzialność biznesu i poszerzyć łańcuch wartości o zasięgu globalnym i krajowym.

Odpowiedzialny biznes. "Tu i teraz" i dla dobra przyszłych pokoleń...Cele zrównoważonego rozwoju 

Zrównoważony rozwój można uznać jako element strategiczny prowadzonego biznesu – jeden ze składników strategii biznesowej. Jednak tutaj mówimy o wymiarze długofalowym i o obserwowaniu postępów wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju dzisiaj i za kilka lub nawet kilkadziesiąt lat. Cele zrównoważanego rozwoju, wszystkie działania związane z ESG powinny być kompleksowe i mierzalne w duchu global. Filar działań ESG powinien zawsze być jeden – dobro środowiska, teraz, jak i przyszłych pokoleń, które przyjdą po nas. Strategia ESG pozwala widzieć szerzej, z uwzględnieniem wpływu czynników ESG za rok, za dwa lata, w wymiarze wielopokoleniowym. Strategia ESG pomaga m.in odpowiednio ustawiać priorytety  i budować firmy w oparciu o długoterminowe rozwiązania. Nagle wartości firmy stają się jasne do zdefiniowania. Coraz więcej firm realizując krótkoterminowe i długofalowe projekty nie pozostaje w neutralności klimatycznej i działa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

Zróżnicowany rozwój, ład korporacyjny, społeczna odpowiedzialność to nie tylko puste pojęcia...jak uwzględniać najważniejsze czynniki i opracować odpowiednią strategię?

Środowisko – Monitorowanie wpływu na przyrodę oraz ochronę zasobów naturalnych, jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie energii (szczególnie ze źródeł nieodnawialnych), ślad węglowy, emisje do wody, odpady. Działania marketingu proekologicznego, które nie będą miały pokrycia w danych, uznawane będą za tzw. greenwashing (podlega karze w wysokości do 200% korzyści uzyskanych ze zbycia produktu oznaczonego jako eko).

Społeczna odpowiedzialność –  Relacje z pracownikami, klientami, inwestorami, lokalnymi społecznościami. Podstawą tych działań jest edukacja i komunikacja. W zakresie sprawozdawczym natomiast raportuje się wspieranie różnorodności, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn np. w zakresie dysproporcji wynagrodzeń, work life balance, przestrzeganie praw pracowniczych, egzekucja RODO i ochrona danych osobowych. 

Ład korporacyjny – Odnosi się do działań zarządczych i transparentności działań w zakresie polityki podatkowej, przeciwdziałania korupcji, wynagrodzeń i praw akcjonariuszy.

Sprawozdania zrównoważonego rozwoju będą częścią sprawozdania z działalności. Aspekty prospołeczne, proekologiczne i ładu gospodarczego będą tworzyły nową wartość firm. Dla przedsiębiorców inwestycja w ESG to działanie strategiczne. Nie chodzi wyłącznie o lepszy wizerunek i reputację, ale także o możliwość zwiększenia innowacyjności, efektywności poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań, usług. Otwiera to także możliwość korzystania z lepszych stawek czy ulg dla działalności proekologicznych. Inwestując w ESG pamiętajmy, że to działanie długookresowe, a nawet swego rodzaju zobowiązanie dla przyszłych pokoleń. 

Ekościema i rzetelność danych ESG

Przygotowanie rzetelnego raportu z działań ESG wymaga przygotowań, zebrania odpowiednich danych, nakładów czasu i inwestycji finansowych. Najwięcej pracy przed tymi, którzy nie raportowali ESG w ogóle. Badania PwC’s z 2022 roku wskazują, ze aż 87% respondentów uważa, że obecnie raporty korporacyjne zawierają elementy greenwashingu. Zatem są bardziej marketingowym odzwierciedleniem wizji i misji, a nawet eko-kłamstwem. Fundacja Climate Strategies Poland wymienie kilka różnych metod ekościemy, między innymi:

  • Greencrowding, czyli uzywanie wielkich liczb dla podkreślenia ekologii;
  • Greenlighting, czyli uwypuklanie jednej proekologicznej cechy;
  • Greenshifting, czyli przerzucenie odpowiedzialności na konsumenta;
  • Greenlabeling, czyli etykietowanie „bio”, „eko”, „naturalny dla środowiska” dla produktów, które nie są ekologiczne;
  • Greenrinsing, czyli zmienianie celów ESG wtedy, gdy wcześniej założone są nieosiągalne;

 

Dyrektywa CSRD zmienia sposób tworzenia strategii biznesowych i marketingowych firm. Otwiera tym samym dyskusję o odpowiedzialnym ekologicznie i społecznie działaniu dla wszystkich graczy rynku. Wdrożenie strategii ESG jest dziś koniecznością. Zastanawiasz się czy warto? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Tak warto. Nie możemy już dłużej negować wpływu na środowisko z działalności człowieka. Musimy zacząć patrzeć szerzej – z perspektywy życia w 2030, ale też w 2050.

Top