Loading...

Marketing zintegrowany – ale o co chodzi?

Kompleksowe działania reklamowe dla Twojego biznesu!

Marketing buduje zmianę i sam się zmienia. Ale tylko dobry marketing i tylko wtedy, działa się w sposób zaplanowany, z uwzględnieniem specyfiki kanałów. Kampanie marketingowe są elementem strategicznych działań, które mają przynieść konkretny efekt. 

Zintegrowana kampania marketingowa to przemyślana, zaplanowana i skoordynowana seria działań, które mają pracować na siebie i się zwrócić. Choć często mylona z kampanią reklamową, ma inny, szerszy zasięg. 

Co dają kampanie zintegrowane?

Marketing zmienia się wraz z postępem technologii. Zintegrowane kampanie marketingowe to taktyki wielokanałowej atrybucji. Zintegrowana kampania marketingowa obejmuje różne kanały marketingowe, które są wykorzystywane łącznie (online, offline). Dostosowują przekaz marki by spójnie dystrybuować ją w różnych kanałach. Chociaż termin „marketing zintegrowany” jest czasami używany zamiennie z „marketingiem wielokanałowym”, marketing zintegrowany koncentruje się na spójnym przekazie na różnych platformach, podczas gdy marketing wielokanałowy ma tendencję do kierowania reklam do różnych segmentów za pomocą różnych kanałów marketingowych.

Zintegrowane działania marketingowe - czyli jakie?

Kampanie zintegrowane mogą zawierać elementy digital marketingu, mailingów, konkursów dla klientów, programów motywacyjnych, czy innych dostępnych narzędzi. Kluczowe jest określenie dodatkowych trzech stałych 3P:

  • people (odbiorcy),
  • process (proces konwersji i zakupu – tutaj należy uwzględnić czynniki user experience),
  • phisical evidence (dowód usługi czy produktu, doświadczany przy zakupie). W odróżnieniu od utartego podejścia do marketingowego 4P (product, price, place, promotion) opieramy kampanie o więcej zależnych.

Cele kampanii określają czas realizacji (na przykład 6 miesięcy) oraz spodziewane efekty sprzedażowe (wzrost o X%), jak również budżet marketingowy. Najczęściej kampanie zakładają zwiększenie jednego z wymienionych czynników: zwiększenie udziału w rynku (czyli przejęcie klientów konkurencji), dodanie nowej grupy odbiorców czy upsell (sprzedaż dodatkowego, droższego produktu aktualnym odbiorcom marki). Grupa docelowa musi być dokładnie opisana.  

To, co ludzie chcą to coś ekstra. Emocjonalny bonus, który dostają, gdy kupują coś, co kochają. 

Nate Silver

Czym jest marketing zintegrowany i jakie miejsce w całym procesie ma klient?

Marketing to proces zmiany myślenia i zachowania ludzi. Marketing zaspokaja potrzeby klientów poprzez dostarczenie im wartościowych produktów lub usług, ale także kreując doświadczenia. Dodanie do klasycznego marketing mixu aspektów 3 dodatkowych 3 P: people, process, phisical evidence oznacza trwałe włączenie UX (user experience) w marketing. Podejście takie nie skupia się jedynie na przedmiocie marketingu, ale także na jego odbiorcy. Przy budowaniu kampanii przechodzi się przez pełną ścieżkę zakupową klienta – od pierwszego styku z marką, po zakończenie zakupu. Eliminuje się niedociągnięcia i luki w procesie zakupowym. Emocje i wrażenia wywoływane przez kampanie powinny mieć odzwierciedlenie w doświadczeniu zakupowym. 

Gdzie prowadzić kampanię w ramach zintegrowanych działań? Jaki kanał wybrać?

Realizując zintegrowany marketing i dobierając odpowiednie kanały promocji, musimy zadać sobie podstawowe pytanie. Gdzie jest nasz klient? Ważne są też cele, jakie chcemy osiągnąć. Jeśli nasz odbiorca jest obecny zarówno w świecie offine i ofline warto połączyć marketing internetowy z tradycyjną reklamą w prasie drukowanej, na ulotkach, plakatach itd. Do najważniejszych składników marketingowych należy:

  • e-mail marketing, dzięki newsletterowi możemy m.in. dotrzeć do większej liczby odbiorców,
  • działania w mediach społecznościowych (social media) – to ważny element komunikacji marketingowej. Pozwala poznać markę bliżej. Aktywność w mediach społecznościowych jest składową pozytywnego wizerunku firmy,
  • marketing szeptany (buzz marketing)  – skuteczny marketing szeptany powinien solidne podstawy. W drożenie komunikacji z klientem opartej na zaufaniu,
  • content marketing (inaczej marketing treści) – to ważny element budowania świadomości marki. Pomaga w zachowaniu relacji z klientami,
  • pozycjonowanie i SEO wspierające ruch na stronie,
  • optymalizacja strony w wyszukiwarce Google. 

Marketing zintegrowany przynosi wielowymiarowe korzyści

Decydując się na kampanię zintegrowaną nie zamawiasz wyłącznie wycinka realizacji, nie musisz szukać różnych usługodawców, a cały proces powierzasz jednemu podmiotowi. Jeśli chcesz porozmawiać o swoich potrzebach marketingowych, moje dane znajdziesz w zakładce Kontakt

Top